İncir Kurutma ve Depolama

Yazar atayaylasi 14/08/2017 0 Yorumlar

Ülkemiz açısından önemli bir ürün olan kuru incirin yetiştirilmesi kadar kalitesinin bozulmadan hasat edilerek kurutulması ve depolanması da önemlidir.

Eğer kurutma ve depolama işlemine gerekli önem verilmezse elde edilen kuru incirin kalitesi düşük olacaktır. Kuru incirde hasat, ağaç üzerinde buruklaşarak kendiliğinden toprak yüzeyine düşen kuru meyvelerin yerden toplanması ile gerçekleştirilir. Kurutma ise yere düştüğünde  %30-50 nem içeriğine sahip olarak toprağa düşen buruk incirlerin tahta veya plastikten yapılmış kerevetlere serilerek %20-22 nem içeriğine sahip olana kadar kurutulması yoluyla yapılır.

Bu sebeple incirin kurutulması ve depolanmasına dikkat ve özen göstermek üretici toptancı ve incir işletmecileri açısından önemlidir. İncirin kurutulması ve depolanması esnasında şu hususlara dikkat edilmelidir:

İncir hasadında kullanılan toplama kapları ve kurutma kerevetleri, ürüne zarar vermeyen yapıda ve temiz olmalıdır.  Hasat işleminde plastik kova kullanılması, buruk incirin zarar görmemesi açısından sepet vb. toplama kaplarından daha uygundur.

Henüz buruk ve yüksek oranda su içeren incirlerin zedelenmesi sonucu küflerin bulaşması kaliteyi düşürerek aflatoksin riskini arttıracaktır. Sık hasat yapılmalı, incirler mümkün olduğunca toprak üzerinde kısa süre bırakılmamalıdır.

Hurda ve bulaşık incirler ayrı kaplara toplanmalı,  ayrı alanda kurutulmalı ve depolanmalıdır. Böylece temiz incirlerin küf ve aflatoksinle bulaşması engellenecektir. Hasadın sırıklama ve tırnaklama ile tam olarak buruklaşma olmadan yapılması, kerevette kuruma süresini uzatacağı için aflatoksin oluşma riskini arttırır.  Bu şekilde hasat edilen meyvelerin rengi depolama süresince kararır ve kalite kaybı gözlenir.

Bu nedenle hasat işleminde bu ve benzeri yöntemler kullanılmamalıdır. Kurutma aşamasında incirler mutlaka kerevetler üzerine serilmeli ve böylece ürünün toprakla teması kesilmelidir. Bu kerevetler tahta veya plastik olabilir. Temizlik açısından plastik kerevetlerin kullanılması daha avantajlı olacaktır. Kerevet kullanılmaması sonucu toprak ve bitki sapları üzerine serilen incirlerin böcek zararı, küflenme ve yabancı madde ile bulaşma riski çok fazladır.